Velkommen til teknikkens praktiske side.

Forestillingen Århundredets Rose, er en monolog af Martin Sherman, iscenesat af Bente Kongsbøl, opført på Rialtoteatret i foråret 2001 i en scenografi af Barney, med et lysdesign af Ulrik Gad.

Tourne'n produceres af Skuespiller Pia Rosenbaum og Tekniker Kenneth Kreutzfeldt, under dække af Simon Rosenbaum Production, som Producent.

Forestillingen er i 2001 støttet med beskedne midler og underskudsgaranti fra Teaterrådet.

Vi har valgt at producere Tourne'n så vi kan spille hvor som helst med eget udstyr "gulvmodellen" og på Teatre ved at kombinere Teatrenes egne faciliter med dele af vores, for at opnå et optimalt resultat.
For Teatermodellen drejer det sig i hovedsagen om at undgå stativer og at lave en inddækning som passer til rummet. Og at anvende det lydudstyr som i forvejen er tilpasset rummet. Ligesom det giver bedre lysmæssige muligheder.

Tekniske detalier kan ses på følgende sider:

Gulv-model    Teater-model                                                               Produktion